Palvelut

Itsehoito

Apteekissamme saatte neuvontaa itsehoitoon ja itsehoitolääkkeiden turvalliseen käyttöön. Monet tilapäiset ja lievät oireet voidaan hoitaa tehokkaasti itsehoidolla. Palveluvalinnassa teitä ohjaa farmaseuttinen henkilökunta, jolloin myös muun lääkityksenne yhteensopivuus itsehoitovalmisteiden kanssa on helppo tarkistaa. Henkilökunta osaa ohjata teidät myös tarvittaessa lääkäriin, jos itsehoito ei ole riittävä hoito oireisiinne.

Reseptilääkkeiden toimittaminen

Reseptilääkkeitä tarvitessanne käytössänne ovat monipuoliset palvelut.

Reseptilääkkeiden toimittamisen yhteydessä neuvomme niiden oikeasta käytöstä sekä otamme huomioon muun lääkityksenne. Apteekin neuvontaan kuuluu myös lääkkeisiin liittyvä hintaneuvonta sekä lääkevaihto edullisempaan vastaavaan valmisteeseen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus itse valita minkä valmisteen haluaa. Jotta reseptilääke voidaan vaihtaa toiseen valmisteeseen, sen tulee olla vaihtokelpoinen lääke eikä lääkäri ole kieltänyt lääkkeen vaihtoa. Jos olet saanut kelalta toimeentulotukipäätöksen, tiedot välittyvät sähköisesti reseptin toimituksen yhteydessä.

Kela-korvauksen saat suoraan reseptilääkeostoihin antamalla luvan sähköiseen kelatietojen hakuun. Luvan annat esittämällä kela-kortin, vihreätaustaisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai suullisesti. Kelan sähköisestä kyselypalvelusta apteekki saa ajantasaiset tiedot korvausoikeuksista, alkuomavastuun täyttymisestä sekä mahdollisesta kattokorvausrajan ylittymisestä.

Reseptin uusinta

eReseptit pystyt myös uusimaan apteekin kautta pientä maksua vastaan 1€/resepti asioidessasi apteekissa. Toisen henkilön reseptejä pystyy uusimaan vain kirjallisella suostumuksella. Reseptit pystyt uusimaan kätevästi myös itse Kanta-palveluista www.kanta.fi. Reseptin uusintaa varten on varattava aikaa kahdeksan arkipäivää.

Lääkkeiden annosjakelu

Annosjakelupalvelu soveltuu yksityisasiakkaille, kotihoidon asiakkaille ja yksityisille palvelutaloille sekä hoitokodeille.  Tarkistamme annosjakelupalvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden lääkityksen soveltuvuuden annosjakeluun, lääkkeiden ottoajankohdat sekä lääkityksen yhteensopivuuden. Mahdolliset muutokset asiakkaan lääkitykseen tehdään yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Osana annosjakelupalvelua apteekki huolehtii myös asiakkaiden reseptien uusimisesta. Palvelu on maksullinen.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille. Palvelu on maksullinen.